In 2020 heb ik contracten met de meeste zorgverzekeraars, met uitzondering van de VGZ merken. Dit betekent dat u naast uw eigen risico geen extra kosten heeft bij een traject. Heeft u een zorgverzekering die onder VGZ valt neem dan voorafgaand aan het traject even contact met ons op.

TARIEVEN PSYCHOLOGENPRAKTIJK NESSE 2019/2020

Standaard prijslijst
De vier zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen:

Prestatie

Maximumtarief NZa *

Kort, 294 minuten

€ 487,26

Middel, 495 minuten

€ 830,23

Intensief, 750 minuten

€ 1.301,85

Chronisch, 750 minuten

€ 1.201,50

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij je zorgverzekeraar, die deze dan direct aan ons zal vergoeden.

De prestatie Onvolledig behandeltraject (betreft Generalistische Basis GGZ) met maximaal het bijhorende bedrag**:

Prestatie

Maximumtarief **

Onvolledig behandeltraject

€ 198,88

** wordt onder andere in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

(Bovenstaande tarieven worden jaarlijks geïndexeerd door de NZa waardoor de tarieven in de loop van elk jaar met ongeveer 4% worden verhoogd)

Standaard prijslijst niet basispakketzorg 
Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort, brengen wij de volgende prestatie in rekening:

OVP

Tarief

Niet basis-pakketzorg
OVP niet-basispakketzorg Consult

 

Consult 30 minuten *

€ 65,35

Consult 45 minuten **

€ 101,03

* consult is 30 min. directe tijd, 10 min. indirect, totaal 40 min.
** consult is 45/50 min. directe tijd, 10/15 min. indirecte tijd, totaal 60 min.

Te laat/niet afgezegde afspraak *

€ 50,00

Rapportage aan bedrijfsartsen e.d

€ 79,73

* Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd.

 

TARIEVEN VOOR CLIËNTEN DIE ZELF BETALEN:

Prestatie

tarief

Psychologisch consult *

€ 100

Relatiegesprek **

€ 200

EMDR sessie ***

€ 200

* Betreft een consult van een uur (opgedeeld in 50 minuten gesprek en 10 minuten uitwerktijd).

** Betreft een consult van 1 uur en 45 minuten (opgedeeld in 1 uur en 30 minuten gesprek en 15 minuten uitwerktijd)

*** Betreft een eerste consult van 1 uur en 30 minuten (opgedeeld in 1 uur en 20 minuten gesprek en 10 minuten uitwerktijd). Na de eerste sessie EMDR worden de vervolgbehandelingen met EMDR als een gewoon psychologisch consult gerekend.